Overslaan en naar de inhoud gaan

Confederatie Bouw wordt 'Embuild', The Belgian Construction Association

Embuild Algemeen logo

U heeft het de voorbije dagen en weken ongetwijfeld al vernomen: de Confederatie Bouw is niet meer. Voortaan gaat onze beroepsfederatie als Embuild door het leven! Vanwaar deze opmerkelijke naamsverandering en wat zijn de gevolgen voor onze leden?

Sinds vorig jaar staat er met Niko Demeester een nieuwe CEO aan het hoofd van onze beroepsfederatie. Eerder dit jaar namen we ook al onze intrek in een gloednieuw hoofdkantoor, The HUBB, in Brussel. De volgende stap in de vernieuwingsoperatie is de zogenaamde ‘rebranding’. Onze beroepsfederatie krijgt een nieuwe naam en nieuwe identiteit. Dat moet het mogelijk maken om onze werking te vernieuwen om in de toekomst nog meer toegevoegde waarde te leveren voor onze leden.

Embuild is dus de nieuwe naam van de Confederatie Bouw. De ‘Em’ staat daarbij voor ‘Empower’ en ‘Embrace’: de Engelse termen voor ‘versterken’ en ‘ondersteunen’, want dat is nog steeds waar onze beroepsvereniging voor staat.

Het tweede gedeelte van de naam spreekt voor zich. ‘Build’ verwijst naar bouwen of gebouwen, want dat blijft onze core business.

De drie verschillende benamingen voor onze beroepsvereniging in het Nederlands, Frans en Duits behoren daarmee voorgoed tot het verleden. Voortaan slechts één naam voor het hele land: Embuild.

Waarom was deze vernieuwingsoperatie nodig?

Waarom doen we zoveel moeite, terwijl de oude naam van onze beroepsfederatie toch goed ingeburgerd was en alom gekend was bij het brede publiek? Waarom dit nieuw merk, bestaande uit een nieuwe naam, een nieuw logo, nieuwe tagline, nieuwe baseline en nieuwe omschrijving?

De voorbije decennia is de bouwsector ingrijpend veranderd. Nieuwe materialen, technieken en technologieën hebben ervoor gezorgd dat onze manieren van bouwen ingrijpend veranderd zijn en vele malen duurzamer geworden zijn. De aannemers hebben zich - flexibel als ze zijn – moeiteloos aangepast aan al deze evoluties. Ook onze organisatie evolueerde mee, maar onze naam dekte de lading niet langer.

Het woord ‘confederatie’ klinkt bovendien zeer oubollig en weinig wervend voor nieuwe bouwondernemingen. Het woord ‘bouw’ doet dan weer enkel denken aan het bouwen van een huis, terwijl onze sector zeer veel verschillende activiteiten, diensten en technieken afdekt. Een modernere, beter passende naam drong zich dus op.

Nieuw logo

Samen met de naamsverandering, nemen we ook afscheid van het oude logo. Embuild krijgt een gloednieuw aangepast logo in de vorm van een baksteen vol punten. De baksteen is hét alom bekende symbool voor de bouw, denk maar aan de fameuze ‘baksteen in de maag’ van de Belgen. De punten weerspiegelen de vele nieuwe technologieën en technieken binnen de bouw, de digitalisering die ook in de bouw overal doorbreekt en tenslotte ook de grote verscheidenheid aan bedrijven en mensen in onze sector. Zonder hen geen bouw, zonder hen geen Embuild.

… en een nieuwe baseline

De naam Embuild zal ook vergezeld worden van de nieuwe baseline: ‘The Belgian Construction Association’. Deze baseline verduidelijkt waar Embuild voor staat. Het is namelijk de enige bouwfederatie die actief is in heel België, veruit de meeste leden telt én zowel zelfstandigen, kmo’s als grote bedrijven vertegenwoordigt. Met deze baseline leggen we ook duidelijk de verbinding met onze vorige naam.

Progress. Together.

Onder het Embuild-logo zal je ook vaak de woorden ‘Progress. Together.’ aantreffen. Dat is de nieuwe tagline.

De bouwsector evolueert razendsnel. We digitaliseren, maken gebruik van de modernste technieken, zorgen via nieuwbouw en renovatie voor duurzame woningen, gebouwen en infrastructuur, we werken op een veiligere wijze en zo meer. Onze aannemers en installateurs gaan dus vooruit en we doen dat samen: de bouw is immers de sector bij uitstek waar we samenwerken om een project te realiseren. We dragen ook bij aan maatschappelijke vooruitgang: we bouwen letterlijk en figuurlijk de duurzame toekomst. Deze boodschap wordt kernachtig in twee woorden samengevat in onze tagline: ‘Progress. Together.’

Kortom, een nieuwe identiteit

Een nieuwe naam betekent ook dat we aan onze leden en de buitenwereld gaan moeten uitleggen wie we zijn en wat we doen. Daarom zal je in teksten over Embuild regelmatig de omschrijving ‘Embuild versterkt alle ondernemingen actief in de bouw’ terugvinden.

Deze omschrijving vat bondig samen wat de opdracht van Embuild is. De bouwsector is immers een heel diverse sector met tal van beroepen. Embuild is er voor al die bouwondernemingen, wil hen sterker maken en helpen. Ongeacht welke activiteit u verricht in de brede bouwsector, bij ons bent u aan het juiste adres.

Wat verandert dit voor u, als lid?

Voor u als lid zal er op korte termijn niets veranderen aan de dienstverlening die u vandaag krijgt. Het spreekt voor zich dat u met al uw vragen nog steeds bij uw vertrouwde contactpersonen bij onze organisatie terechtkan. Daarnaast blijven we uw belangen ook stevig verdedigen bij de verschillende overheden.

Met onze naamsverandering drukken we onze ambitie uit om u de komende jaren als aannemer en installateur nog beter te ondersteunen. We willen u een nog betere dienstverlening en belangenbehartiging aanbieden om samen de toekomst te bouwen.